Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Υπεύθυνος φορέας κατά την έννοια των νόμων περί προστασίας δεδομένων, ιδίως του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR), είναι:

Werner Weirauch

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων: πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς και την επεξεργασία τους, διόρθωση λανθασμένων προσωπικών δεδομένων, διαγραφή των δεδομένων σας που αποθηκεύονται από εμάς, περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων, ότι δεν έχουμε ακόμη διαγράψει τα δεδομένα σας λόγω νομικών υποχρεώσεων Αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και τη φορητότητα δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων ή έχετε συνάψει σύμβαση με εμάς. Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να το ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για εσάς ανά πάσα στιγμή με παράπονο. Η αρμόδια εποπτική αρχή σας εξαρτάται από την κατάσταση του τόπου κατοικίας σας, την εργασία σας ή την εικαζόμενη παραβίαση. Ένας κατάλογος των εποπτικών αρχών (για τον μη δημόσιο τομέα) με διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων από τον αρμόδιο φορέα και τρίτα μέρη

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Δεν πραγματοποιείται μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται. Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν: έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία μιας σύμβασης με εσάς, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων και δεν υπάρχει λόγος να υποθέσουμε ότι έχετε υπερισχύον νόμιμο συμφέρον να μην αποκαλύψετε τα δεδομένα σας.

Λειτουργία σχολίων

Όταν οι χρήστες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπό μας, ο χρόνος δημιουργίας και το όνομα χρήστη που είχε επιλεγεί προηγουμένως από τον επισκέπτη του ιστότοπου αποθηκεύονται επιπλέον αυτών των πληροφοριών. Αυτό είναι για την ασφάλειά μας, καθώς μπορούμε να διωχθούμε για παράνομο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, ακόμα κι αν δημιουργήθηκε από χρήστες.

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με ερωτήσεις οποιουδήποτε είδους μέσω e-mail ή φόρμας επικοινωνίας, δώστε μας την εθελοντική συγκατάθεσή σας με σκοπό να επικοινωνήσετε μαζί μας. Απαιτείται έγκυρη διεύθυνση email για αυτό. Αυτό χρησιμοποιείται για την εκχώρηση του αιτήματος και, στη συνέχεια, την απάντησή του. Η προδιαγραφή περαιτέρω δεδομένων είναι προαιρετική. Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποθηκευτούν με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματος και για πιθανές ερωτήσεις παρακολούθησης. Αφού αντιμετωπιστεί το αίτημά σας, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα.

Χρήση των Χαρτών Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το API Χαρτών Google για την οπτική εμφάνιση γεωγραφικών πληροφοριών. Κατά τη χρήση των Χαρτών Google, η Google συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών χαρτών από τους επισκέπτες. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων Google. Εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων στο κέντρο προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση των δικών σας δεδομένων σε σχέση με τα προϊόντα Google εδώ.

Πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης

Τα κοινωνικά πρόσθετα από τους παρόχους που αναφέρονται παρακάτω χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα από το γεγονός ότι επισημαίνονται με το αντίστοιχο λογότυπο.

Μέσω αυτών των προσθηκών, πληροφορίες, οι οποίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να αποστέλλονται στον χειριστή της υπηρεσίας και μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον χειριστή. Αποτρέπουμε την ασυνείδητη και ανεπιθύμητη συλλογή και μετάδοση δεδομένων στον πάροχο υπηρεσιών με μια λύση 2 κλικ. Για να ενεργοποιήσετε ένα επιθυμητό κοινωνικό πρόσθετο, πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο διακόπτη. Μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η προσθήκη ενεργοποιείται η συλλογή πληροφοριών και η μετάδοσή τους στον πάροχο υπηρεσιών. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εμάς χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά πρόσθετα ή τη χρήση τους.

Δεν επηρεάζουμε τα δεδομένα που συλλέγει μια ενεργοποιημένη προσθήκη και πώς χρησιμοποιείται από τον πάροχο. Πρέπει επί του παρόντος να υποτεθεί ότι θα δημιουργηθεί άμεση σύνδεση με τις υπηρεσίες του παρόχου και ότι τουλάχιστον η διεύθυνση IP και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή θα καταγραφούν και θα χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ο πάροχος υπηρεσιών να προσπαθήσει να αποθηκεύσει cookie στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται. Τι συγκεκριμένες ημερομηνίεςΑυτό καταγράφεται και πώς χρησιμοποιείται, ανατρέξτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών. Σημείωση: Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook ταυτόχρονα, το Facebook μπορεί να σας αναγνωρίσει ως επισκέπτης σε μια συγκεκριμένη σελίδα.

Έχουμε ενσωματώσει τα κουμπιά κοινωνικών μέσων των ακόλουθων εταιρειών στον ιστότοπό μας:

Αλλαγή των κανονισμών προστασίας δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, ώστε να συμμορφώνεται πάντα με τις τρέχουσες νομικές απαιτήσεις ή να εφαρμόζουμε αλλαγές στις υπηρεσίες μας στη δήλωση προστασίας δεδομένων, π.χ. κατά την εισαγωγή νέων υπηρεσιών. Στη συνέχεια, η νέα δήλωση προστασίας δεδομένων θα ισχύει για την επόμενη επίσκεψή σας.

Ερωτήσεις προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Αν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, στείλτε μας ένα email ή επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο για την προστασία δεδομένων στον οργανισμό μας

Η δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε με τη γεννήτρια δήλωσης προστασίας δεδομένων του ActiveMind AG.

Αποποίηση ευθύνης

Ολοκληρωμένη υπηρεσία για εσάς!

(γ) Werner Weirauch * Zum Driegeltrath 8 * 40885 Ratingen * 

Germany Tel. 0172/2724644 * Weirauch 2024 (γ)